Високоеволюиралите същества(ВЕС)

 
С този коментар искам да се опитам да опиша най-общо какви качества притежават, с които те се различават от нас, как е устроено тяхното общество, каква е тяхната материална и духовна култура и какви цели преследват докато живеят своя човешки живот на Земята.
За по-кратко ще ги наричам ВЕС, както много от вас знаят от книгите, където се им се обръща внимание.
И така ВЕС живеят на Земята точно в този момент, някъде сред нас, пръснати по различни страни, занимаващи се с различни дейности, най-често прикриващи истинската си същност, за да не привличат много обществено внимание. Те изглеждат като всеки от нас. Обличат се като всеки от нас. Само от едно наблюдение не може да се установи кои са те всъщност. Но ако имаш възможност да поговориш с някой от тях, да наблюдаваш поведението му по-продължително, да прочетеш негова(нейна) книга или да видиш филм, в който участва, да чуеш музиката която прави, бързо ще установиш класата му(й). ВЕС са били всички големи духовни водачи – Йесус, Буда, Мохамед, Кришна и много други. Във всяко едно общество има определен брой от тях, които(една част от тях, други вече са към края на кармичната верига) въпреки че са приключили кармичния си път от прераждания са избрали човешката форма, за да помагат за балансирането на енергията в астрала. Техния брой е много малък. Грубо бих го определелил като един на 100 хиляди. Не е необходимо да има повече от тях. На този етап от развитието си Земята е по-скоро място за не толкова напредналите души и живота за един ВЕС на подобно място не е лесен и не е особено желан и търсен от тях. Но докато живеят тук призванието им си остава на първо място. Те го поставят над всички нужди и препятствия, които им създава човешкото тяло. Те също като всеки от нас се раждат без своите познания от духовния свят. Имат своето “глупаво” детство. Все пак макар и деца, от характера им се излъчва сила, равновесие, решителност, търпение, внимание, последователност и пр. Спокойно всеки ги определя като изключителни деца. Постепенно те намират своя истински аз вече в зряла възраст и целите им в този живот се проясняват напълно. Както вече споменах тяхната главна цел е издигането на нивото на енергия на всички нас. Те се явяват нещо като будната памет на човешкия род, за всичко чисто и свято, за всичко стойностно и добро. Чрез своите творения те ни дават своя богат и изпълнен с любов мироглед. Така ние, които се колебаем, намираме верния път. Те са тук като навигатори по нашия земен път. Благодарение на тях ние няма да се загубим. Затова нека да ги почитаме и да ги подкрепяме, защото понякога и те имат нужда от нашата опора.
И така в днешно време ВЕС са малко и живеят отделени физически един от друг, на големи разстояния с ясната мисия, че живота им е посветен да помагат пряко или косвено на другите. Иска ми се да ти представя и хипотетичната представа как те биха живели, когато са мнозинство сред хората. Това би било хубав пример към какво ние да се стремим. Сигурен съм, че има много други планети, които приличат на Земята и там положението е такова – ВЕС са главните жители. Макар и гражданството им изобщо да не наподобява нашето, такова каквото е в момента – от раждането до смъртта на тялото като затворени в клетка.
Главното при тях си остава едно и също дали ще са малцинство или мнозинство – да поддържат високо нивото на енергия и да го използват за да градят прекрасни неща. Различните автори, които съм чел са ми дали една хубава обща представа за живота на ВЕС и аз ще се опитам да я опиша така както съм я разбрал.
Земята е една от най-материалните планети. Животът тук е може би най-трудното изпитание, защото докато сме в това тяло се чувстваме като точно това, което НЕ СМЕ. Ама буквално. И това е така, защото не сме напреднали много в духовната си еволюция. Но ако погледнем ВЕС, за тях живота на Земята не е толкова сложно изпитание. Просто защото те не се чувстват като това което НЕ СА. Това е основното, което ги отличава от нас, които все още имаме какво да си припомняме.
Как изглежда планетата Земя, когато е населявана само от ВЕС? Така сякаш никъде не се вижда човешкото влияние върху природата. Сега ще ти обясня. Какво правим ние сега – строим градове, мостове, кораби, приспособления..., изменяме средата, нагаждаме я към своите нужди, за да можем да я използваме. А какво правят ВЕС – те не изменят почти нищо от природата такава каквато е, те само нагаждат себе си към нея. Имат перфектен контрол над телата, които обитават. Могат да се приспособяват към горещо, студено, сухо, влажно, ветровито. Климата не е пречка. Понякога си създават микроклимат на зоната, която обитават. ВЕС не използват дрехи, за да се топлят. Те си се носят напълно голи, дори и да се намират в Сибир сред най-тежката зима. Невероятно звучи нали. Но няма как да е другояче. Голотата за нас може да предизвиква куп противоречия, но за тях е нещо естествено, така както нито едно животно в гората не е облечено. И така Земята по времето на ВЕС би изглеждала така сякаш на нея не живеят хора, девствени и непроходими гори, чисти буйни реки, с цялостна и функционираща екосистема. Разполагаща с пълното си разнообразие от растителен и животински свят. И някъде там, сред гората можеш съвсем случайно да ги видиш и тях – хората. Живеещи на нещо подобно на племена(както при индианците). Но ако успееш да погледнеш по-близо към това, което се занимават(към бита им), ще установиш че сравнението ми с индиански племена е твърде повърхностно. Понеже вече нямат с какво да напредват използвайки телата си, техните усилия и упражнения са насочени към ловкото моделиране на духовната енергия. Което си е донякъде и като онова, което наричаме Божа работа. Материята е концентрирана енергия, която вибрира на определена честота а ВЕС се учат да създават(групират) сложна материя, като бозайници, примати, дори човешки тела. Друга тяхна функция е да наблюдават екосистемата, в която живеят и да подпомагат нейното равновесие. О, ако си мислите че това е скучно, лъжете се. Но все пак нашите приятели намират и други забавления. Радостта и веселието, макар и да не изглеждат така, както ние си ги представяме са постоянен спътник на човешкия им живот. Сещам се, че съм чел за едно тяхно страхотно забавление. Да влизат в телата на делфините и да плуват и подскачат през морската шир до изтощение. Или да вземат телата на други животни – орли, чайки, когато искат да усетят истински полет. За тях това е първа проба забавление.
ВЕС нямат нужда да се възпроизвеждат, защото телата им не остаряват, не се износват и не умират. Понякога се възпроизвеждат, ако е необходимо, но то не става както при нас. ВЕС не са затворници на телата си. По всяко време, когато желаят те могат да ги напускат. За да се вселят в дадено тяло не е нужно процеса да започне от утробата, както е при нас. В така описаното от мен общество ВЕС разполагат с известен брой тела, които не се използват постоянно. Те ги държат, за своите гости, които желаят да постоят сред тях в човешка форма. Напускането и вселяването в едно такова тяло е фасулска работа за тях. Докато телата не се използват, те се консервират, за да не се загубят жизнените им способности.
ВЕС знаят абсолютно всичко за човешкото тяло. По този начин, те се предпазват от болести, от прекаляване с излишности. За тях това тяло е като храм, като светиня. Пазят го и го почитат без компромиси. Сигурно си мислите, че като ходят голи мислят само за секс. Ни най-малко. Когато си се напил с вода, мислиш ли за вода. А те са утолили жаждата си още по времето, когато все още са се прераждали по кармичната пътека. Не бих твърдял че не правят секс, напротив. Правят го, както и когато влизат в телата на делфините, просто за да се забавляват по различни начини. Но при тях няма нужда, нито физическа, нито психическа. Всичко, което правят е напълно непринудено и за тях е естествено. По този начин, те нямат нужда от храна, от подслон, както вече казах от дрехи, от сигурност. Абе никаква нужда. Погледни сега твоите нужди и си представи, че нямаш такива нужди, тогава всъщност ще видиш какво е ВЕС. Не на последно място ще спомена, че отношенията между тях са основани на любов и разбиране. Те обичат всичко, другите около себе си, природата, животните, цялото сътворение. Общуват без думи, телепатично. Е, не винаги. Разбирате ли. Те притежават най-големите постижения на човешките възможности – телепатия, телекинеза, телепортиране, но това не значи че са се отказали напълно и от по-“грубите” способи. Понякога се хранят с материална храна, понякога разговарят с гласовете си, понякога правят животински секс или пият вода, плуват, катерят се по скалите, предприемат пешеходни пътувания. Или го правят за забавление или когато е свързано с тяхната работа и по-нататъшни им изследвания.
Всеки от нас върви по пътя на духовната еволюция. Тя е най-важната в нашия напредък като души. Един ден това Аз, което сега се възприема отделено от другите ще се почувства едно цяло с всичко. И това чувство няма да трае само един миг, а ще трае цяла вечност, ще се превърне в състояние на съзнанието. Това ще е времето, когато ние ще станем ВЕС и ще живеем в техния стил, ако мога така да се изразя. Дотогава нека просто да бъдем себе си, всичко ще си дойде постепенно и естествено на мястото си.

velaskes©13.07.2004