Инспириран от разговор с един приятел не без своята съпричастност, реших да се опитам да очертая главните според мен насоки в създаването на проект за Първото българско духовно селище.
Имам собствените си причини за създаване на едно такова място. Първо задоволяване нуждата от общуване със единомислещи хора. Второ възможността за започването на живот съобразен с нововъзприетите идеи, на спокойствие от масовото съзнание, масовото програмиране на съзнанието, което съществува в големите градове. Живот в екологично чиста обстановка, започвайки съвсем от самото начало, връщайки се към условията на природата. Искам да спомена, че в Сибир под ръководството на Виссарион успешно функционират общини от духовно търсещи хора. Мястото е до езерото Тиберкул, в южната част на Красноярския край. При съставянето на този проект бих искал да можем да използваме натрупания опит от тези селища.
Няма да пропусна и идеите на пророчицата от руската тайга Анастасия за създаването на родови имения. Има толкова много материали, от които можем пълноценно да се възползваме, а освен това и ние можем да добавим нещо към всичко това.
Това е общо взето нашата мотивировка. А ето и проект-плана за основаването на подобно селище. Предварително искам да кажа, че това е просто едно първоначално хрумване, едно леко очертаване, затова бих желал всеки от вас да допринесе както може за промяна, обогатяване и перфекционизиране на този план. А ето какво измислих аз:

1. Уточняване на местоположението на въпросното селище;
2. Описание на местоположението на едно такова селище – да се намира сред екологично чиста и запазена в естествен вид природа; да има в близост водоизточник(примерно река); Да е тихо и спокойно за живот място, без да има в близост големи шосета, железопътни линии, туристически пътеки и др; Да има горски масиви, обработваеми земи, а няма да е лошо ако се намери място с изоставени овощни градини, които все пак да могат да се възстановят; Мястото да е в някаква относителна близост до цивилизицията без това да се превръща в пречка за спокойния живот. Според мен за целта най-добре е да се избере някое почти обезлюдено селце в полите на планината, а може и да е на някаква ниска надморска височина, за да могат да се закупят жилищни сгради и земя на безценица. Впрочем това е напълно реалистично, защото по мои наблюдения имотите в селата наистина се продават на смешно ниски цени.
3. Събиране на първоначален екип от хора за заселване и стопанисване на даден участък.
4. Определяне на точни критерии за приеме на нови заселници.
5. Име на селището.
6. Обединяваща идеология – набор от принципи, на които ще се основава животът в общината.
7. Ред за осигуряване на имуществената база в селището. Снабдяване с предмети осигуряващи удобно житейско съществуване, както за общите сгради, така и за частните. Снабдяване с оръдия на труда.
8. Избиране на поминък – избиране на приоритетни за местността дейности благодарение на които ще се вади прехраната на заселниците. Събиране и обсъждане на идеи за оползотворяването на наличните ресурси. Икономически план.
9. Избор на социална структура и устройство. Чрез нея ще стане ясно как ще се вземат ключовите решения, дали ще извършваме колективно дейността си или частно. Ако изберем кооперативния принцип трябва да регламентираме движенията на паричните потоци - съхраняване, инвестиране, изразходване на паричните средства. Установяването на новозаселените кандидати и тяхната интеграция в производствените дейности на кооперацията ще е чудесна основа за разрастването и просперитета на духовната колония.
10. Необходимост от спазване на действащите закони на Република България.
11. Създаване на общи помещения, като библиотека, кът за духовна ориентация, кът за рекреация и забавления.
12. Създаване на служби по изхранване на колонията – доставяне на продоволствия, кухня и приготвяне на храната.
13. Сервизни служби – по почистване, освежаване, боядисване.
14. Технически служби, те ще подпомагат някои изобретения по ефикасната работа в стопанството.
15. Интелектуални служби свързани с познанието необходимо за извършване на избраните дейности в колонията.
16. Финансови служби, които ще се занимават с търговията, осигуряването на пазари, договарянето на цените, осчетоводяването на паричните потоци.
17. Експертни духовни наставници, които ще се грижат за доброто духовно състояние на заселниците, за тяхното душевно и психическо здраве.
18. Здравни служби, лекар общопрактикуващ, аптечка, основни медицински консумативи и др.
19. Възможно най-ефективно разпределяне на работата между заселниците.
20. Постигане на всички решения чрез пълно единодушно съгласие всичко в името на Духа и целите поставени като основни принципи в общината.

Ето как виждам аз началото на осъществяване на този план. Първо избистрянето и постигане на съгласие по първоначалните точки от него. След това събираме се ентусиасти, хората, които първи ще се заселим на едно такова място. Избираме си селцето, пренасяме се да живеем там, отначало няма да е за постоянно. Ще започнем веднага да се занимаваме с някаква продуктивна дейност носеща парични средства. И ще полагаме усилия селището(което отначало може да започне с няколко съседни селски къщи и някаква обща сграда)да се развива и модернизира. И едновременно с това ще изнасяме информация за да привличаме нови заселници. Възможно е да започнем някои от следните дейности като за начало – земеделие, овощарство, животновъдство, селски туризъм, всичко това на екологични основи, а конкретизацията на дейностите ще се обуслови от характера на земята с която разполагаме и климатичните условия на района, и разбира се от личните ни първоначални средства и възможности. Възможно е да сме отначало 10 или 20 човека, а може и да сме само едно две семейства. Но главното е, че ще работим заедно и ще си помагаме в работата и ще се поддържаме духовно.
На този етап така виждам нещата. Ще те помоля, ако това тук те е заинтригувало поне малко и искаш да дадеш допълнителни идеи, за да развием този първоначален план да ми пишеш, да участваш във форума с своите идеи и да оставиш изобщо някакви координати за връзка, примерно електронната си поща. Аз зная, че не съм сам в това начинание затова моля, бъди смел(а) и се включи в тази дискусия. Аз се нагърбвам да запозная всички, които искат да участват в подобно начинание, а отделно моите сайтове ще са източник на всякаква информация подпомагаща такива и подобни на тях усилия.

Бъди здрав и силен, мир и любов по целия свят!

 

velaskes©2003