Бъдеще за България или пътищата, по които можем да вървим успешно.

Политиката в България се превърна в мръсна дума, голяма част от гражданите вече не се интересуват какво става във властта или запитани какво мислят за това, те директно казват "всички са мошеници, опропастиха всичко, само се карат, никаква работа не вършат, облагодетелстват се чрез властта". Действително и според мен, много от тях не работят за човека, който ги е избрал(възкачил) на високата авторитетна позиция. Все пак с новото правителство забелязвам някаква промяна, макар и малка. Затова от неналичие на алтернатива поддържам тази политика, за което има заслуга авторитетната и забележителна личност цар Симеон Втори.

Но да не се впускам в анализиране на минали и текущи положения във властта. Фактите сами говорят за себе си, след 13 години безхаберие и празни приказки те са: висока безработица в малките градове, дори и в големите градове, а в селата - геноцид и обезлюдяване; младите предпочитат при всяка една възможност да избягат на работа в чужбина; нискокачествено образование използващо остарели методики на събиране на информация, на преподаване, изпитване; липса на уважение между хората; деградация на ценностната система, обедняване в културно отношение; връщане към натурална размяна; драстично спадане на жизнения стандарт на масовия гражданин; ниско заплащане на труда; осъществяване на нискокачествен неефективен труд по работните места; малки пазари; бедност...   С тази статия искам да очертая най-важните условия за просперитета ни като народ във всемирното семейство.

Трябва да кажа първо, че икономическото положение е в следствие на нашето съзнание, на волята ни като граждани, като избиратели, като свободни хора, които знаят че с труда си могат да постигнат достойно съществуване(и не само) и разбират каква би трябвало да е ролята на държавата в техния живот, а именно да създава необходимите условия да се спазват нашите права гарантирани от конституцията. Някои от тези права, които пряко се отнасят към тази статия са: закрила на семейството, майките, децата; неприкосновеност на частната собственост; еднакви условия за упражняване на стопанска дейност; право на труд; право на безплатно здравно осигуряване; право на достойно образование; право на здравословна околна среда и др.

Като основна причина за сегашното състояние на нашата страна аз поставям деградацията на ценностите в българина още от времето на комунизма, извращаването на мисленето, незачитането правата на другия(на слабия, беззащитния, неговата манипулация в името на печалбата, удобството и прочие) и не на последно място прехода от 1989г насам продължава защото националните богатства не са съвсем разпределени между сферите на влияние(или казано с други думи организираната престъпност-мафия-"тарикати"). Силни думи, с които не отправям обвинения, това са думите на един гражданин със съзнание за това, което става. Искам да бъда чут, защото не ми е безразлично какво ще стане с България.

Може много да се говори, може да се преведат хиляди примери, които да подкрепят по-горните ми думи, но няма да си губя моето и вашето време с това. Каквото сторено, сторено. Важното е, да стане нещо, което да ни подтикне да вземем съдбата в свои ръце и да престанем да се смятаме като потърпевши, а държавата вечно да смятаме като добрата майка, която вечно да бди над нас, когато правим грешки.

Така ще се постави начало в отношението ни към всичко, което ни заобикаля и няма да да сме марионетки в ръцете на управляващите(да ни използват само, когато идват избори), а самите ние да определяме кои хора са достойни да бъдат стопани в нашия общ двор.

Живеем в условията на глобализираща се икономика. Големи държави, които са определящи икономически сили решават съдбата на по-малките общества чрез редица от икономически мероприятия и мерки(с други думи чрез капиталите). България също е силно зависима от волята на "великите" сили. Преди всичко заради пазарите. Достъпът, завоюването и задържането на големи доходоносни пазари. Достъпът до нови технологии, високообразовани и отговорни кадри, които да постъпят в предприятия изградени на базата на външни инвестиции. Това се нарича координация между факторите. Първо е нужно наличие на високообразована работна ръка, второ откриването на пазар, трето инвестирането на капитали за създаване на производство, организация на производство създаващо конкурентоспособен продукт(или услуга), задържане на съответния пазар, извличане на доходност от дейността, високи заплати за служителите. Този модел приложен като основен за всяка фирма работеща на територията на България може в сравнително прилични срокове да повиши БВП(Брутния вътрешен продукт) и съответно да създаде всички условия за покачване на доходите на масовия човек. Не е толкова трудно, ако се създадат директиви на държавна политика подпомагащи всички сфери на производства и услуги, които имат приоритетна почва у нас. Високата доходност на всеки служител в най-добра степен ще мотивира за по-качествена работа, ще се повиши и удовлетвореността от полагания труд, а тези неща ще рефлектират за цялостната промяна на трудовата практика.

Най-важното е стимулиране на производството, намаляване на вноса, увеличаване на износа, развитие на всички отрасли, в които имаме относителни предимства, възраждане на селското стопанство - земеделие и животновъдство, овощарство и лозарство, предоставяне на качествена туристическа услуга, кардинални промени в образованието за профилиране на кадри необходими за настоящия и новоизграждащия се трудов пазар, промяна във всички сфери на влияние над човешкото съзнание, създаване на нов морал в ежедневието, на работното място, в общуването помежду ни. Промяна, дълбока ангажираща промяна в нас самите, което след това ще рефлектира и върху начинът ни на живот.

България е малка страна, колкото един американски щат, по-голяма от Швейцария, с неголеми залежи от полезни изкопаеми, но затова пък с неземни природни красоти, богато историческо и културно наследство, археологически паметници, прекрасна брегова ивица със златнопясъчни плажове и планини с живописни склонове обрасли с вековни гори и впечатляващи скалисти върхове. България това е родината на хора, уникални по своя характер, събрали великолепни качества, някои от които сме забравили или пренебрегнали за сметка на други, които не ни носят голяма полза. Ние сме умни, красиви, добри. Красотата на българските жени е пословична. Благородството и интелекта на българите са се доказали през вековете, в не една трудна ситуация. Имаме Левски, имаме Ботев, Раковски, Паисий и много други велики хора за пример, това е българския дух.

България по нищо не отстъпва на никоя друга страна и има всички шансове за изграждане на добър, мирен, спокоен и изпълнен с благоденствие живот.

Разбира се, не твърдя че капитализма е съвършената система за устройство на обществото, не и по начина, по който се използва в наши дни. Не и когато на първо място за ефективността на икономиката се смята равнището на печалбата. Не! Но, това ще е въпрос на други мои размишления.

Засега нека всеки от нас да създаде около себе си условия на любов, почит, толерантност, нека всеки от нас да зачита собствените си права и правата на другите, нека всеки да мисли прагматично и предприемчиво, нека да дадем шанс на България да възвърне своето велико име и авторитет! Вярвате ли в това?!

 

velaskes©2003