От книгите на мъдрите индуси(нагодено към днешните реалности)

  1. уважавай себе си,
  2. уважавай другите,
  3. поемай отговорност за всички свои действия.