Отплатата на усилието е самото усилие.

Тук сме дела да вършим.

И чрез делата си да учим,

и чрез наученото да знаем,

и чрез знанието чудото да видим,

и чрез чудото мъдрост да постигнем,

и чрез мъдростта простотата да открием,

и чрез простотата с проникновение да се сдобием,

и чрез проникновението

да прозрем какви да са делата ни...

5:27    ПИРКЕ АВОТ  - Сказания на юдейските мъдреци.