Кой е нашият най-голям противникКой е невидимата причина за хаосът във физическият
свят и човешкият дух
откакто можем да мислим са дадени различни имена на
този противник от Религията, Философията, Поетите като
– Луцифер Тъмната страна или Дарт Вейдар. Неговото
истинско име според Кабалистите е Сатан. Но Сатан не е
демонът с червеното наметало и двата рога на
челото. Тази суеверна представа служи само за
прикриването на неговата истинска самоличност. Неговото
име е ключова дума за егоцентрично поведение. Той е
най-големият магъосник. Неговите трикове могат да се
обобщят най-добре с един цитат от филма ‘Обичайните
заподозрени’ който гласи: "най -голямата хитрост на
дяволът се състоеше в това да накара хората да повярва
че той не съществува". Той ни убеди че сме жертви само
на външни сили и действията на други хора а всъщност
нашият враг е нашата негативна механично-животинска
природа. Той подсилва нашето Его и поражда в нас
чувства на Страх, Песимизам, Отчаяние и Несигурност. И
най лошото-той закрива нашата божествена природа
дотолкова, че ние не можем да открием смисалът на
нашето съществуване. Сатан е вътрешният ни глас който
ни нашепва - Хайде изяж кекса ще започнеш с диетата от
понеделник. Когато силата Сатан идва на земята тя
добавя към нашето ДНК един нов елемент - Желанието да
получим нещо само за нас да имаме нещо което другите
не притежават- нашето Его. За да победим нашият
противник трябва да се научим да различаваме кои мисли
идват от Сатан и кои от Бог. Мислите, които идват от
Сатан са високи и кристално ясни. Те ни шепнат че сме
нещо повече от другите. Докато божествените мисли са
тихи те олицетворяват нашето внезапно вдъхновение и
интуиция. Най-голямото оръжие на Сатан е, че той успява
да ни изкара от контрол и ние се чувстваме тъжни и
ядосани и не знаем коя е причината за това. В рамките
на всички сделки съдебни процеси сърдечни операции
повишения разводи и интриги ние си мислим че нашият
противник са нашите познати и приятели. Така ние ги
конфронтираме с нашата кола нашата къща и нашите
дрехи.Всички ние трябва да спрем да търсим причинате
за нашите неудачи в другите а да проумеем че тези
причини се намират в нас самите в нашата механична
природа в нашето его. Да проумеем най-после че нашият
най-голям противник сме си ние самите