Теми на живота
 

Един от най-забележителните уроци, които съм научила през десетилетията, през които правя регресивни хипнози, е, че всеки човек - всеки - има точен отговор на въпроса: „каква беше твоята цел в този живот?". И от тези хиляди и хиляди хора идваха едни и същи отговори отново и отново. Тези отговори винаги попадаха в една от четиридесет и четирите категории, които са толкова важни, че предизвикват сто процента моментален отговор от запитания човек. Тези категории или цели са темите на живота, които ние избираме преди всяко прераждане, и те са изброени и описани в приложението.
Всеки един от нас избира две теми на живота — основна и второстепенна. В същността си първата тема на живота дефинира основната цел на предсто­ящия живот, докато второстепенната определя конфликта, който си поставяме за преодоляване, защо­то, пак ще кажа, че колкото по-трудно постигаме нещо, толкова по-силно го ценим. В този живот например моята основна тема на живота е хумани­тарна. Това е моята цел, която трябва да постигна за духовното си израстване. Второстепенната ми тема е самотник. Този копнеж за уединение и самота винаги ме е преследвал, заплашвайки да ме измъкне от това, за което зная, че трябва да избърша тук, и не минава и ден, в който не се боря с изкушението да му се отдам. Трябва да обърнем внимание, че в живота ни винаги едната основна тема е в противоречие с другата — вторичната. Но можем да погледнем и по друг начин: вторичната ни тема е огънят, който възпламенява основната и гарантира нейния успех.
Повечето от нас намират нещо общо с няколко от четиридесет и четирите теми на живота и трябва да ги прочетете повече от веднъж, да се съсредоточи­те върху тях честно и спокойно, за да решите коя е основната и коя е второстепенната ви тема. Ключовият въпрос, който трябва да зададете на себе си в търсене на вашата основна тема, е: „без значение по какъв начин си изкарвам прехраната и на какво обръ­щам най-много внимание в живота, коя от тези теми най-добре описва силата, която движи душата ми напред ден след ден?". Ключовият въпрос, чрез който трябва да откриете вашата вторична тема, е: „коя от тези теми най-добре описва силата, която се опитва да отклони душата ми от пътя ден след ден?".
Защо изобщо трябва да си правите труда, за да определяте вашите теми на живота? Защото чрез тях може да откриете истинската причина, поради
Която сте избрали да дойдете на земята този път, и трудността, пред която сте избрали да се изправяте отново и отново, докато я победите напълно веднъж и завинаги. А като допълнителен бонус може да надникнете за кратко и в бялата мраморна стая на ориента­цията с вашия духовен водач и екип от ориентатори до вас, които изучават списъка с четиридесет и четири теми, изписани със златни букви върху свете­ща стена от бял мрамор.
След като завършим трудната задача по избиране­то на основната и второстепенната цел, ние се придвижваме към друг списък, озаглавен „линии на избор".
 

Линии на избор
Забелязали ли сте, че независимо колко добре върви животът ви и колко добре се справяте с повечето неща, винаги има една определена област, която не можете да овладеете, независимо колко се стараете и колко много внимание й обръщате?
Тази определена област е вашата избрана линия и това е още един избор, който правите от другата страна, за нещо, с което трябва да се справяте тук. Ако животът на земята в действителност е едно сурово училище — и той е, — линията на избор е пътят, който сте решили да поемете като основно предизвикателство в това прераждане.
Има седем линии на избор:
• здраве;
• духовност;
• любов;
• обществен живот;
• финанси;
• кариера;
• семейство.
Искам да ви дам пример с моя избор на линия,която е „семейство". Аз съм родена в семейството на топъл, прекрасен любящ баща и нервна, егоистична майка. Прекарах детството си в опити да направя семейство тип „Норман Рокуел" от този суров, наличен материал и съм сигурна, че това, че бях медиум и много открита, само усложняваше нещата в дома и беше много трудно да се почувстваш уютно с майка, която редовно даваше воля на въображението си как ще ме пребие, докато спя, и баща, който полушеговито заявяваше, че единствената причина, поради коя­то не напуска съпругата си, е, че ще трябва да я целуне за довиждане. Аз най-накрая се отказах от илюзията да оправя това семейство и се насочих да създам мое собствено... С първия съпруг, който ме тормозеше, и втория, който ме доведе до фалит; двама синове, които обожавам, които имат различни бащи и не са най-добрите приятели; взаимна омраза със съпруга на сестра ми... И на шестдесет и три години, след като междувременно другите шест линии на избор са имали добри и лоши периоди, но никога не съм ги чувствала неизпълними, нищо друго не ме кара да се чувствам по-непригодна и безпомощна от онази област, с която все още се боря и която се нарича „семейство".
Много искам да ви обещая, че като откриете вашия избор на линия, ще може да го преодолеете, но мисля, че случаят не е такъв. Това, което може да направите,
Е само да не се чувствате като изненадани от засада, когато следващия път се провалите в същата област, за която сте сигурни, че не ви се отдава. Очаквайте пречките и бъдете приятно изненадани, когато те не се появят. И запомнете, че която и област да сте си избрали от седемте, тя не е наказание или бреме, стоварено ви от някое тъмно същество, а избор, който сме направили, преди да дойдем тук, предизвикателство, върху което искаме да работим и което съдържа целия смисъл на нашето идване, и ние ще го разберем, когато се върнем отново у дома.
 

Следващите четиридесет и четири теми на живота, обсъдени в девета глава, са първият списък, от който ние си избираме основната и второстепен­ната тема, които ще служат за изпълнение на целите, които сме си поставили за изпълнение за краткото бреме, когато сме извън дома. Докато ги четете, се питайте коя от тях определя вашите истински подтици и импулси, които ви тласкат напред ден след ден, и коя е най-точно описание на импулса, който се опитва да ви отклони от пътя.
 

Активатор. Активаторите са тук, за да прибират боклука, който другите са оставили след себе си. Те правят така, че работата да се свърши, и то да се свърши правилно. Предназначени са да оправят всякак-ви проблеми и са доволни, когато свършат задачата си, независимо дали е голяма или малка активаторите трябва да внимават да не се раздават прекалено.
 

Естетически стремежи. Човекът с естетическа-та тема е движен от вътрешната нужда да твори в някое изкуство — музика, драматургия, литература, скулптура, живопис, хореография, художествени зана­яти и т.н. Това занимание може да го отведе до славата и привилегиите, което е приятно, стига второстепенната тема да е съвместима с това, но може да е и трагично, когато е в конфликт. Джуди
Гарланд, Винсент Ван Гог и Мерилин Монро са примери за главна тема „естетически стремежи", която е била в неразрешен конфликт с второстепенните им.
 

Анализатор. Анализаторите изпитват нужда да огледат и най-малките подробности от начина и причините, поради които функционира всичко. Те са просто незаменими в научните и другите технически области. Страхът им от пропуск или недоглеждане им пречи да се отпуснат, да се доверят на инстинктите си и да отстъпят назад достатъчно, за да видят цялостната картина.
 

Знаменосец. Знаменосецът винаги е в първите редици в битката срещу нещата, които счита за несправедли­ви. Той стои на пост по време на стачка, демонстрира, агитира или каквото там му се струва нужно, за да се вмества в собствената си представа за „истинска борба". Предизвикателството за знаменосеца е да се научи как да прекарва идеите си по-ефективно, с такт и умереност, а не с разпалващ разногласия фанатизъм. През в0-те години имаше много такива знаменосци като Аби Хофман, Джери Рюбин и други добронамерени радикални антивоенни деятели.
 

Строител. Строителите са вятърът д крилата на обществото, често невидимите, но жизненоважни зъбни колела, които движат всичко. Строителите не са хората, които излизат на сцената, за да получават награди, а онези, които са изиграли главна роля в павирането на пътя до този етап. Може да се чувст­ват недооценени, задето не им се признават заслугите,
Но не трябва да забравят, че наградата за избирането и усъвършенстването на тази тема е в напредъка на душата по пътя й към съвършенството, което е далеч по-ценно от всяка друга награда.
 

Катализатори. Както предполага наименование­то им, катализаторите са движещата сила; онези, които карат нещата да се случват и превръщат бездействието в действие. Те са енергични, изпълнени с ентусиазъм и като че ли се представят най-добре при напрегнати обстоятелства. Чувстват се празни и потиснати, когато нямат цел.
 

Борец за кауза. Ако няма социална тема, за която да се бори, той си я създава. Те са генералите, които командват знаменосците — гласовити, действени и страстни в усилията си да подобрят света понякога за сметка на собствената си безопасност и безопас­ността на другите. Най-недисциплинираните се ста­раят да привлекат по-голямо внимание към себе си, отколкото към своята кауза.
 

Контролиращият. Най-успешните от тях са блес­тящи в ръководството на възложените им задачи, като контролират работата и разпределят задълженията разумно и дискретно. По-неуспешните са оне­зи, които изпитват нужда да диктуват и критикуват всяка подробност от живота на околните. По ирония на съдбата най-голямото предизвикателство за контролиращия е самоконтролът, защото той му липсва.
 

Емоционалност. Хората, родени с тема „емоционалност", притежават необикновената способност да изпитват най-дълбоко въодушевление, най-съкрушително отчаяние и всеки оттенък на емоция между тях. Тяхната чувствителност е както дар, така и тежест и те трябва да осъзнаят, че равновесието в живота им е от изключителна важност.
 

Експериментатор. Експериментаторите държат да изпробват всеки стремеж или начин на живот, който им хване окото. Те скачат от ръководене на магазин към участие в археологически разкопки в Перу, опити в уличните артистични изпълнения и посеща­ване на курсове за ковачи не защото им липсва цел, а защото имат нужда да живеят живота си като активна, разнообразна серия от участия в разни неща. Само угаждането до степен на безотговорност е най-голямото препятствие, което стои пред експериментатора.
 

Погрешимост. Темата за погрешимостта обикновено е избрана от хора, изправени пред физически, умствени или емоционални предизвикателства. Ду­шите, които избират погрешимостта за своя тема, са необикновени и в моментите, когато се обезкуражават, не бива да забравят какъв вдъхновяващ пример дават на останалите, които се изправят пред подоб­ни препятствия и възтържествуват над тях.
 

Последователят. Последователите посвоему са не по-малко важни за обществото от лидерите, тъй като без тях изобщо не би имало лидери. Осигуряване-
То на силна, надеждна подкрепа може да бъде най-големият и щедър принос на последовател на тази земя. Това, което последователят не бива никога да забравя, е, че трябва внимателно да обмисля кого и какво да следва.
 

Хармония. Спокойствието, хармонията и равно­весието са не само главните, но и единствените прио­ритети на хората с тема „хармония" и те правят всичко възможно, за да ги поддържат у себе си. В положителния си вид тези хора са добри и услужливи и могат да оказват успокояващо въздействие в хао­тични ситуации. В отрицателния си вид им е трудно да приемат и да се приспособят към неизбежните трусове, удари и напрежение на живота.
 

Лечител. Лечителите често, макар и не задължително, изпитват влечение към професиите на лекуващи физическото или психичното здраве. Избраната от тях тема може да се прояви в най-различни форми, всичките включващи облекчаване на болката и подоб­ряване на качеството на живота. Задължително е лечителите да се научат да се пазят от прекалено силно съчувствие към онези, които се опитват да излекуват, и да внимават с темпото, за да избегнат претоварване с проблемите, към които ги е привлякла тази тема.
 

Хуманист. По определение хуманистите са родени, за да се раздават на човечеството. Вместо да се борят с несправедливостите на живота чрез седящи стачки и митинги, те заобикалят протестиращите,
За да нахранят със собствените си ръце гладните, да намерят подслон за бездомните, да превържат ранени­те, да учат неграмотните и изобщо да се нахвърлят сами срещу нещастията в живота. Те се изправят пред двойно предизвикателство — едновременно да знаят, че работата, която има да се свърши, е безкрай-на, и кога и как да спират, да си почиват и да се предпазват от изхабяване.
 

Непогрешимост. Тази тема се илюстрира от хора­та, които сякаш са родени с всичко—хубост, талант, интелигентност, привилегии, остроумие, елегант­ност и т.н. Може и да не ви се вярва, но тяхната тема понякога е необикновено трудна. Проблемите им рядко биват приемани на сериозно. Хората често изпит­ват към тях неприязън заради преимуществата им и те лесно могат да се почувстват недостойни, защо­то не са спечелили своето привилегировано място в обществото. Не е необичайно да изпитват силно влечение към прекаляване с храна, безразборни сексуални връзки и злоупотреба със забранени вещества, сякаш се опитват да уравновесят везните, създавайки си трудности, с които не са се родили. И тъй като много неща са получили лесно, понякога се чувстват емоционално неспособни в ситуации, които поста­вят на изпитание техния характер.
 

Интелектуалност. В най-добрия случай човекът, избрал тази свързана с безграничната жажда за знания тема, е онзи, който цял живот учи и постоянно използва образованието си, за да информира хората и подобрява живота на земята. В най-лошия — една от многото версии на вечния студент, чиято единствена цел е знанието заради самото знание, и понеже само се трупа, а не се споделя, то не е от полза никому освен за притежателя си.
 

Дразнител. Имайки предвид колко трудна тема е това, е удивително, че толкова много хора са я предпочели, не мислите ли? Дразнителите са постоянните, преднамерени песимисти, критикари; онези, които винаги намират за какво да се оплакват. Те са много полезни, когато искаме да се научим на търпение, търпимост и устойчивост срещу отрицателно­то, докато те самите се борят да преодолеят същото онова отрицателно, което според избраната си тема са възприели.
 

Съдия. Хората с тази тема цял живот се стремят активно към честност и равенство. Някои от най-великите американски президенти и активисти като преподобния д-р Мартин Лутър Кинг са прекрасни примери по тази тема. За съжаление в най-лошия си вид, когато е заблудена и несъсредоточена в бог, тази страст за оправяне на несправедливостите може да предизвика размирици, анархия и саморазправи.
 

Законност. Прилагането на закона и практикуването или преподаването на право са сред професионал­ните изяви на темата за законността, която се върти около загрижеността за запазване на границата между законното и незаконното. Възвишените предс­тавители на тази тема са предани обществени служители, които страстно помагат за поддържането на ред и равновесие в света. Ако са корумпирани и злоупотребяват с властта си, те са обида за темата, са си избрали.
 

Лидер. Странно, но хората с лидерска тема може да са много надарени в способността си да водят, но почти никога не са новатори, а предпочитат да са лидери във вече установени области — например адвокати, които се стремят към шумни дела и процъфтяват под светлината на прожекторите, вместо да посветят опита си за внасяне на значителни подобрения в съдебната система. За да усъвършенстват тази тема, най-правилно е да сменят приоритета си от собствения успех към изразяване на лидерските спо­собности чрез изследване на нови, социално значими области.
 

Самотник. Самотниците често могат да бъдат обществено активни и да привличат внимание, но най-често избират кариери и начин на живот, които им позволяват да се изолират от другите. Приятно им е' да бъдат сами и обикновено им е приятна собствената компания. Често се мъчат да преодоле­ят изтощението и раздразнението си, когато други хора прекарват прекалено много време в тяхното пространство.
 

Неудачник. Темата за неудачника в основни линии е същата като темата за погрешимостта, но без физическите, умствените или емоционалните предизвикателства. Хората, избрали темата „неудачник", имат много предимства и добри качества, но понеже са твърдо решени да се самосъжаляват, постоянно ги пренебрегват. Търсят внимание, правейки се на мъче­ници, и ако в живота им няма мелодрама, си я създават. Подобно на дразнителите те могат да ни вдъх­новят да мислим по-положително и да не одобряваме поведението им, без обаче да ги съдим.
 

Манипулатор. Манипулаторската тема е много мощна и не задължително отрицателна. Манипулато­рите подхождат към живота си и към околните като към едностранна игра на шах и успяват да ги контро­лират в своя полза, често със забележителен талант. Когато тази тема е посветена на възвишеното, съсре­доточеното в бога добро, манипулаторът може да окаже огромен положителен ефект върху общество­то. Когато се злоупотребява с темата, манипулато­рите са твърде погълнати от себе си, за да се занима­ват с благополучието на който и да било друг освен със своето, и то за сметка на всички останали.
 

Пасивност. Пасивните хора изглеждат слаби, но по-точно могат да бъдат описани като особено чувствителни към емоционални разриви. Те имат мнение, но го изразяват най-ефективно в някои ситу­ации, в които няма сблъсък, и когато казват станови­щето си, те винаги го правят меко. Трудно е за хора с тема „пасивност" да се справят с извънредни обстоятелства, но малко напрежение би им дошло добре, за да ги пришпори да действат.
 

Търпение. Това е една от най-изпълнените с предизвикателства теми, тъй като търпението изисква
огромни усилия в един свят, в който нетърпението почти се счита за възхитително умение да се справяш с положението. Изборът на темата „търпение" издава желание на духа да се придвижи по-бързо към съвършен­ството от онези, които са избрали по-лесни теми — с други думи донякъде може да се каже, че търпението е признак за духовно нетърпение. По време на посто­янната си битка срещу своите пориви да избухнат в напрегнати ситуации тези хора непрестанно се борят с вината от редките си отклонения от пътя към целта и гнева, който според изискванията на темата са длъжни да подтискат. Когато осъзнаят колко трудна тема са си избрали,, може да престанат да бъдат толкова сурови към себе си.
 

Пионка. Пионките са от съществено значение за напредъка на универсалния дух, понеже изпълняват ролята на фитила, който изгаря, за да се появи на бял свят нещо с голяма значимост. Може би най-класическият исторически пример за пионка е юда, чието предателство спрямо Христос в крайна сметка се оказва основният елемент за раждането на християн­ството. Посвоему важните хора, които са си избрали темата „пионка", трябва да внимават да си избират само най-стойностните и хуманни каузи.
 

Миротворец. За разлика от темите „пасивност" и „хармония" темата „миротворец" обикновено е придружена от изненадващо количество агресия — миротворците могат да бъдат направо напористи в устрема си да спрат бойната и насилието. Тяхната преданост към мира е далеч по-голяма от предаността им, към която и да било група хора или страна, и нямат нищо против да спечелят малко известност в преследването си на тази благородна кауза.
 

Представление. Хората с тема „представление" понякога си избират професии в сферата на забавленията, но често се задоволяват да бъдат душата на компанията, работното място или класната стая на местно ниво. Тях ги поддържа светлината на прожекторите, колкото силна или слаба да е тя. Твърде често изграждат самооценката си, като се гледат единствено през очите на другите. Те трябва да се съпротивляват на това, като запазят част от значителната си енергия за самонаблюдение и се научат да се подхранват духовно и емоционално от самите себе си.
 

Преследване. Друга необикновено трудна тема. Преследваните са не само постоянно готови за най-лошото, но и убедени, че по някакъв начин са избрани за особено лош късмет или отрицателно отношение. Щастието ги плаши, защото са сигурни, че ще трябва да платят твърде висока цена за него и че може да им бъде отнето във всеки момент. Преодоляването на темата за преследването изисква огромна сила, но наградата е забележителен духовен напредък.
 

Преследвач. Преследвачите обикновено са агресив­ни, умеещи да оправдават всяко свое действие социопати, които злоупотребяват и дори убиват без чувство за вина или разкаяние, най-често без смекчаващи вината фактори като умствено или емоционално заболяване. Очевидно почти е невъзможно да се разбе­ре целта на тази тема в рамките на един-единствен живот. Но преследвачите неволно проверяват, поставят предизвикателства и вдъхновяват напредъка на нашите закони, съдебни системи, техники на съдебната медицина, моралните граници, социалното съз­нание и единството на човечеството.
 

Нищета. Предизвикателството в темата за нищетата е очевидно. Най-често се среща в страните от третия свят, но е не по-малко трудна сред изоби­лието, където избралите тази тема могат да се чувстват още по-зле, поставени до по-привилегированите. Темата „нищета" се среща и сред хората в по-благоприятно положение, които постоянно усещат, че каквото и да имат, то не е достатъчно. Търпението, надеждата и. Правилният поглед върху незначителността на материалните блага в универсален мащаб могат да доведат до блестящ духовен напредък онези, които са предпочели темата „нищета".
 

Медиум. Може би си мислите, че това е главната ми тема, но моята е „хуманист". Хората, които си избират темата „медиум", най-често предпочитат да бъдат в предимно детска среда, където способ­ността им да долавят неща извън „нормалния" обсег на чувствителност не се посреща със сурово неодобрение. Задачата на хората с тема „медиум" е да се научат да възприемат способностите си не като товар, а като дарба и да ги употребяват за най-възвишените, себеотрицателни и духовни цели.
 

Отхвърляне. Отхвърлянето е друга особено трудна тема, обикновено произтичаща от отчуждение
Или изоставяне в ранна детска възраст, след което човекът продължава в същия дух в училище, в зрялата възраст и във връзките си. Колкото и да е трудно, предизвикателството тук е да се осъзнае, че отхвър­лянето не е непосилен товар, а тема, избрана специал­но, за да се научи човек, че когато духът цялостен и разчита само на себе си, той повече не зависи от приемането или неодобрението на другите.
 

Спасител. Ако не сте спасител, то несъмнено сте виждали такъв в действие — човек, който изпитва влечение към жертвите, иска да им помогне и да ги спаси дори когато жертвата очевидно сама е създала собствената си криза и/или не иска особено да бъде спасена. Спасителите обикновено са в стихията си в присъствието на най-слабите и безпомощни хора и изпитват голямо състрадание към тях. В крайна сметка спасителят може да се превърне в жертва, ако не поддържа безопасно емоционално разстояние от онези, които се опитва да спаси.
 

Отговорност. Хората, избрали темата за отго­ворността, я приемат не като свое задължение, а като нещо, което ги поддържа емоционално. Те намират радост в това да участват активно в постиженията си и изпитват вина, когато съзнават, че е имало да се свърши нещо, но не са го направили. Предизвикателството за тях е да се откажат от себичността си достатъчно, за да не забравят, че околните също имат нужда от радостта да поемат отговорност и да участват в постигането на нещата.
 

Духовност. Хората с тема „духовност" ще прекарат целия си живот в трескаво търсене на собствения си духовен център, ако не като професия, то поне като непресъхваща лична нужда. Колкото повече тър­сят, толкова повече нови области за изучаване откри-ват. В най-добрия си вид темата „духовност" създа­ва безгранично вдъхновение, състрадателност, широк поглед и търпимост. В най-лошия — проявява се чрез тесногръдие, критикарство и опасната изолация на фанатизма.
 

Оцеляване. Да, до известна степен — стига инстинктът за оцеляване да функционира както трябва — на пръв поглед изглежда, че всички сме избрали тази тема. Но за онези, които активно са я предпочели, животът е непрестанна борба с неща, за които очевидно нямат големи шансове. Обикновено процъф­тяват в кризисни ситуации, но имат проблем с разпознаването на истинската криза измежду обичайните ежедневни предизвикателства. На всички тряб­ва да бъде раздадена лепенка с лозунга по-спокойно!, който да вземат присърце.
 

Въздържание. Темата за въздържанието обикновено е придружена от пристрастеност, която трябва да бъде преодоляна. Дори когато тя никога не се проявява, на хората, които избират тази тема, постоянно им се налага да се борят с усещането за податливост към нещо, било то вещество, секс, начин на живот или друг човек. Налага им се да избягват и другата крайност — да не придобият фанатично или психотично отвращение към обекта, към когото им се струва, че могат евентуално да се пристрастят. Ключът към напредъка в тази тема е умереността.
 

Търпимост. Да видим дали ще познаете. Хората с тема „търпимост" чувстват нужда по някакъв начин да търпят и нетърпимото. Естествено това може да се превърне в такъв товар, че те в крайна сметка да съсредоточат цялата си енергия в единствената област, която чувстват, че могат да търпят най-лесно, като същевременно или станат тесногръди, или престанат да забелязват всичко останало. Напредък постигат само когато осъзнаят, че тази тема може да предизвика нереалистичен поглед към света, и разберат, че си заслужава да бъдат великодушни само към нещата, за които си струва.
 

Жертва. Тези хора, както показва определението, са жертвените агънца на живота и тяхната цел, докато са сред нас, е да привличат вниманието към несправедливостите и да ни вдъхновяват да предпри­емаме действия и внасяме промени към по-добро. Тормозените и убитите деца, жертвите на престъпления от омраза и онези, които са били осъдени за ужасни углавни престъпления, а след това оправдани, са сред хората, чиято тема „жертва" е посветена на най-висшето добро.
 

Мъчител. Мъчителят е тук, за да събере възможно най-много жертви и да установи абсолютна власт над тях с цел постоянно да бъде заобиколен от явни доказателства за силата си. Волята и чувствата на неговите жертви са без значение, освен ако не са в съвършена хармония с неговите, и единственото състрадание, на което е способен, е към собственото му свръхчувствително, ненаситно его. Най-често той е патологично контролиращият съпруг или любовник, фанатично ревностният родител или злоупотребя­ващ началник. Мъчителят подсъзнателно е наясно, че ако пренебрегне тази сила, той ще остане абсолютно безсилен и че съществува далеч по-голяма сила от тази да държиш някой в подчинение, защото когато има абсолютната свобода, той може да направи избор.
 

Воин. Воините са онези, които безстрашно поемат рискове; нашите бойници, пионери и астронавти, пожарникари и безброй други невъзпети герои, които имат куража да се изправят пред физическите, морал­ните и/или духовните предизвикателства от ежедневието; хората от предните линии в борбата срещу престъпността, наркотиците, природните бедствия и тираните убийци; смелчаците, които тръгват към огромните неизследвани светове в космоса. Без посока настъпателността на воина може да бъде разрушителна, но когато е съсредоточена, хората с тема „воин" могат да внесат исторически принос за човечеството.
 

Победител. Темата „победител" се различава от темата „непогрешимост" по това, че победителите усещат активната, всепроникваща нужда да пости­гат и побеждават. Те са вечни оптимисти и винаги вярват, че следващата, делова сделка, следващата връзка, следващото претъркулване на заровете, следващият лотариен билет или залагане, следващата работа или дори следващият брак или дете ще бъдат онези, които цял живот са очаквали и които ще променят всичко. В най-добрата си форма несекващият оптимизъм на победителя и способността му да се изправя след всеки провал и да тръгва уверено напред са вдъхновяващи и въодушевяващи. Без чести проверки на реалността обаче победителят може да разпилее парите, сигурността и живота си с твърде многото си прибързани, недисциплинирани и вземани без предварителна информация решения.