"....За да се роди дете , душата на жената трябва да се напълни с любов. А всички човешки ценности, дори и най-светлите, ни се отнемат, изсмукват от нас и любовта, и силата , и енергията. Значи, за да насъберем любов, трябва за по-кратко или по-продължително време да отстраним, да забравим човешките ценности. Продължителният срок предполага неприятности, нещастия, унижения и болести. Колкото по-готов е един човек да вземе лекарството, толкова по-малка доза му е нужна. Колкото повече унижения, несправедливост и обиди може да приеме една жена в името на любовта, толкова по-здрави и щастливи деца и се раждат.Колкото повече доброволно се стремите да развивате в душата си любов и добродушие, толкова по-малко ще ви трябват унижения, неприятности и беди.........."
"...Използвайте всяка секунда не за предявявате претенции към околния свят, а за давате любов на всички наоколо.Колкото по-вече любов раздадете, толкова повече любов ще дойде в душата ви.Колкото по-вече любов дава вашата душа, толкова по-малко зависи от човешките ценности.
...............Ако някои ви е обидил, мислено му кажете"Обичам те". Ако някой е извършил добра постъпка спрямо вас , кажете му същото.Усетете, че всяка ситуация е повод да излееш любовта си върху друг човек...."

С.Н. Лазарев
"Диагностика на кармата"4-та част